Vill du vara med i RIPS – SFIS' nätverk för informationsfrågor?

SFIS har alltid hållit på att nätverka. Det började för länge sedan som IRIS, industrins referensgrupp för informationsfrågor. Iris bestod av bibliotekschefer på företagsbibliotek och medlem blev man genom inval.

Idag heter gruppen RIPS, Round-table for Information Provision and Strategies, en grupp inom SFIS som samlas och diskuterar informationsfrågor. Du kan bli medlem genom att anmäla ditt intresse, några kriterier måste dock uppfyllas.

  • Man ska representera sitt företag/sin organisation och man ska arbeta strategiskt med frågor som rör informationsförsörjning och informationsspridning.
  • Man ska kunna stå som mötesvärd, vi har ett rullande mötesvärdskap. Då står man för två luncher samt en middag för gruppen. Ev. kan någon eftermiddags-/kvällsaktivitet tillkomma.
  • Man förväntas vara aktiv och närvara vid gruppens möten, dvs uteblir man från alltför många möten antas man inte vilja vara med.
     

Vi har alltid två framtida möten inbokade i almanackan, ett i slutet på januari och ett i slutet på augusti. Det gör att vi tidsmässigt har en bra framförhållning så att alla kan boka in mötena i god tid. Vi brukar starta på torsdagen med gemensam lunch och avslutar med fredagslunch då vi fyllt på med inspiration och har haft ett givande och trevligt utbyte med kollegor.

För närvarande är vi åtta medlemmar, vi brukar vara 10-12, och vi söker dig som känner att detta är en grupp som skulle passa dig och dina arbetsuppgifter.

Vill du vara med, hör av dig till Elinor Magnusson på mail till elinor.magnusson ( at ) essity.com eller ring 031-746 13 88.