LM Information Award 2018

Stipendiet för 2018 tilldelas Liselotte Winka, som arbetar på Konstfacks bibliotek. 
 


 

Stipendiet ska gå till att delta vid nedan omtalade konferens:

"Syftet med The 8th International Art Libraries Conference, den 4–5 oktober på Rijksmuseum i Amsterdam är: ”att samla informationsspecialister, bibliotekarier, förlag, studenter och forskare inom konst och arkitektur för att diskutera utvecklingen av Art Discovery Group Catalogue och utmaningar för informationsförmedlare inom professionen. De tre huvudpunkterna är utvärdering och framtida utveckling av Art Discovery Group Catalogue, Linked Open Data och delning av informationsresurser inom konstområdet.” (https://www.rijksmuseum.nl/en/whats-on/symposiums/8th-international-conference-of-art-libraries

Att delta i konferensen skulle bidra till både kunskapsutveckling och omvärldsbevakning inom konstbiblioteksområdet, eftersom det huvudsakligen är internationella bibliotek som ingår i Art Discovery Group Catalogue. Det finns endast två eller tre nordiska konstbibliotek som deltar i samarbetet idag. Konferensen skulle också bidra till ökad kunskap inom informationstjänster i konstområdet i allmänhet och Discovery-system i synnerhet." Liselotte Winka.

I stipendiet ingår att avlämna en rapport vid SFIS´ årsmöte 2019.