Nyheter

[2018-06-24]

Utmärkelsen Årets informationsspecialist delades 2018 ut till Inga-Lill Blomkvist
 


Motivering:

Inga-Lill Blomkvist är en sann informationsförhandlare och -förmedlare som ser till att tillgängliggöra e-resurser för i stort sett alla Nordens universitetsbibliotek samt specialbibliotek som arbetar med Asien på olika sätt.

Inga-Lill tjänstgör som bibliotekarie och webbmaster på Nordic Institute of Asian Studies Library and Information Centre (NIAS LINC) i Köpenhamn.  Hon har ett mycket brett nätverk runt om i världen, i synnerhet i Asien och Europa. Via sina många kontakter och sitt enträgna arbete med att hitta, upphandla och förmedla e-resurser lyckas hon nå studenter, forskare, bibliotekarier och andra intresserade inom asienrelaterade ämnen i Norden. Resurserna samlas i AsienPortalen, en guldgruva för alla som på något sätt jobbar med Asien.

Trots ett allt mer krympande anslag till dessa viktiga källor, som till början också innefattade tryckt material, lyckas Inga-Lill hålla en oerhört hög nivå på sin informationsservice, och med ett tillhörande ständigt gott humör, och hon får förhoppningsvis fortsätta med detta många år till.

 

 

[2018-06-24]

Stipendiet för 2018 tilldelas Liselotte Winka, som arbetar på Konstfacks bibliotek. 
 


 

[2018-06-19]

Efter vårkonferensen 2018-06-12 i Lund, på Asienbiblioteket, hölls SFIS´ årsmöte.
Till ordförande valdes Elisabeth Hammam Lie, Stockholm; sedan många år verksam på Kungliga Tekniska högskolans bibliotek. - Elisabeth är också ordförande i föreningens lokalavdelning i Stockholm.
Vid konstituerande mötet valdes Maria Ohlsson, Lunds Universitetsbibliotek till vice ordförande. Maria sitter även som ordförande i SFIS Syd.
Övriga ledamöter är:
Anna Carla Pecorella (nyval),
Carina Enestarre, Asienbiblioteket, Lunds Universitetsbibliotek,
Johannes Wagner, Plan B, Konsulter för bibliotek (nyval),
Marco Schirone, Chalmers och doktorand vid BHS; ledamot i SFIS Väst.

Välkommen till nytt verksamhetsår!
OCH - kom ihåg! Du som medlem är givetvis välkommen till dialog med styrelsen.
Mailto: info@sfis.nu 

Hälsningar Styrelsen
 

[2018-06-12]

SFIS har alltid hållit på att nätverka. Det började för länge sedan som IRIS, industrins referensgrupp för informationsfrågor. Iris bestod av bibliotekschefer på företagsbibliotek och medlem blev man genom inval.

[2018-05-16]

Konferens och årsmöte: Informationsspecialistens, högskole-, forsknings- och specialbibliotekariens framtida yrkesroll - tisdag 12 juni 

[2018-05-10]

Årets informationsspecialist är en utmärkelse som uppmärksammar de kompetenser som gör informationsspecialisten till en viktig beståndsdel i en organisations verksamhet.

Årets informationsspecialist står för nytänkande, kompetens och kvalitet och skapar mervärde för den organisation som han eller hon arbetar i.

[2018-05-10]

LM Information Award - ett stipendium för SFIS-medlemmar

Vill du delta i en nationell eller internationell konferens, utbildning eller ett studiebesök som kan ge utbyte när det gäller kunskapsutveckling eller omvärldsbevakning?

[2018-04-19]

Charlotte Håkansson, en kär och omtyckt kollega inom SFIS, har gått bort efter en tids sjukdom. 

[2018-04-17]

Onsdagen den 11 april samlades medlemmar från SFIS Väst på restaurang Hak för att ha bokcirkel om Per Grankvists "Den stora filterbubblan". Boken bygger på essän En värld av filterbubblor som författaren tidigare givit ut via Publit. 

[2018-03-16]

Sedan 2008 samarbetar SFIS med Internet librarian vilket även i år innebär att föreningens medlemmar får 25% rabatt på anmälningsavgiften. För att få koden ska du vara inloggad och gå in på sidan om Internet librarian (under "Om SFIS").

Programmet hittar du här!

Sidor