Nyheter

[2018-03-16]

Sedan 2008 samarbetar SFIS med Internet librarian vilket även i år innebär att föreningens medlemmar får 25% rabatt på anmälningsavgiften. För att få koden ska du vara inloggad och gå in på sidan om Internet librarian (under "Om SFIS").

[2017-12-01]

Inbetalningsavi för medlemsavgiften för 2018 skickas ut under januari. Avvakta med att betala in avgiften tills du har fått avin. Har du flyttat eller bytt arbetsgivare meddela oss så att fakturan kan skickas till rätt adress. 

[2017-10-16]

Marco Schirone tar över ordförandeskapet i nationella SFIS efter Ann-Christin Karlén som haft rollen sedan 2014. Anki hade aviserat sin avgång, men då ingen ny kandidat fanns tillgänglig vid ordinarie årsmöte i maj, stannade hon kvar tills vi kunde välja en ny ordförande.

[2017-08-30]

Sedan 2008 samarbetar SFIS med Internet librarian vilket även i år innebär att föreningens medlemmar får 25% rabatt på anmälningsavgiften. För att få koden ska du vara inloggad och gå in på sidan om Internet librarian (under "Om SFIS").

[2017-08-23]

På grund av få sökande utlyser vi stipendiet LM Information Award igen! LM Informationstjänst har inrättat stipendiet, som ska göra det möjligt för en medlem i SFIS att göra en studieresa eller delta i en internationell konferens under 2018 (eller 2017).

[2017-05-24]

Är du föreningens nya ordförande?

[2017-05-02]

I april 2014 valdes jag till ny ordförande för föreningen. Det har varit roliga år men på grund av ändrade arbetsförhållanden väljer jag nu att lämna över till någon annan vid det kommande årsmötet (du kommer väl?).

[2017-04-21]

Ingrid Alexandersson, hedersledamot i SFIS Väst och ansvarig för lokalavdelningens arkiv avled den 28 mars 2017.

[2017-04-16]

Nominera en förtjänt kollega eller dig själv till Årets informationsspecialist!

Sidor