Back to top

Utlysning LM Information Award 2020

Under rådande reserestriktioner skjuts beslut om tilldelning av stipendiet av förklarliga skäl upp. Vill du delta i en nationell eller internationell konferens, utbildning eller ett studiebesök som kan ge utbyte när det gäller kunskapsutveckling eller omvärldsbevakning?

LM Informationstjänst har instiftat ett stipendium som är avsett att bidra till ökad kunskap inom informationstjänster.
Stipendiet, som är avsett för SFIS-medlemmar, delas ut årligen och
beloppet är 10 000 kr.

Förutsättningar:
Stipendiet är avsett för SFIS-medlemmar.

I ansökan uppges det planerade syftet med stipendiet och en kostnadsberäkning.
Ansökan ska vara SFIS tillhanda senast 14 april 2020 och skickas till info@sfis.nu.

Stipendiat utses av SFIS styrelse i samråd med LM Informationstjänst och meddelar senast 24 april den som erhållit LM Information Award 2020.

Stipendiaten ska presentera sina intryck och erfarenheter på ett seminarium eller liknande
som bestäms i samråd mellan stipendiaten, SFIS och LM Informationstjänst.

Stipendiaten ska också lämna en skriftlig redogörelse för publicering på bland annat SFIS webb. Redogörelsen bör omfatta exempelvis:

·   En beskrivning av resan/konferensen/utbildningen
·   Information om intressanta möten/föreläsa/kontakter
·   Om och hur den nya kunskapen kan användas i det dagliga arbetet

Redogörelsen ska vara LM Informationstjänst och SFIS tillhanda senast fyra - sex veckor efter avslutad resa/konferens/utbildning.

Välkommen med din ansökan!
/Styrelsen