Back to top

Stockholm

Nästa aktivitet: Föreningens (nationellas) årsmöte i Norrköping. Se kallendariet. Numera får man ta förbehåll för reserestriktioner och således förbereda för att träffas online. 

- V Ä L K O M M E N !!!

Föreningen behöver just dig, också! 

Information om kommande aktiviteter annonseras här på webbplatsen under Stockholm och på Kalendarium (webbplatsens startsida), där du även kan följa de andra lokalföreningarna och  SFIS nationellt. Vi skickar också ut inbjudningar direkt per mail till våra medlemmar. Se också Facebook och sök då på "Svensk Förening för Informationsspecialister" (nationella föreningen) och om du så önskar, sök medlemsskap i Facebookgruppen SFIS Stockholm/Uppsala. Där kan lokalföreningens alla medlemmar göra inlägg eller dela intressant material.

Du som medlem är alltid välkommen att höra av dig till styrelsen. Kontaktinformation här nedanför. Styrelsen tar med tack emot förslag på önskade aktiviteter!

Välkommen med på våra aktiviteter! Ta tillfället att träffa andra medlemmar, prata och nätverka och ta gärna med någon kollega eller kompis som kanske ännu inte är medlem i SFIS.
Hoppas vi ses!

Mail till lokalföreningen SFIS Stockholm: stockholm@sfis.nu eller till ordföranden.

Lokalavdelningen har en egen sluten grupp under moderföreningens facebook-sida: https://www.facebook.com/SFIS.nu/ 
Nationella föreningen har även öppnat upp gruppen: SFISMedlemsforum, Där finns för närvarande inspel om ny logo. Välkommen med dina synpunkter.

Styrelse 2021 - 22

Efter årsmötet 15 mars 2021 består styrelsen av:

Elisabeth Hammam Lie - ordförande - KTH Biblioteket - hammam@kth.se
Elisabeth Ejemyr - Advokatfirman Vinge
Eva Müller - Content Online
Moniqa Norrgård - Trafikverket, Borlänge
Nina Bloch - Karolinska Sjukhusets bibliotek, Flemingsberg

Aktiviteter 2020:
2020-12-09: AW inför jul vía Zoom. Nationell inbjudan.
2020-11-17: Stick ut på LinkedIn med Charlotte Hågård. Zoom. Nationell inbjudan.
2020-09-17: AW viá Zoom med tema arbetsliv under pandemin.
2020-05-26: SFIS Årsmöte. Värd SFIS Mellansverige. Zoom.
2020-03-16: Årsmötet på KI, Karolinska institutet . Hölls på nätet m h a verktyget Zoom.
                     Program: Johanna Laurent prensenterade omvärldsbevakningsplattformen WideNarrow.
2020-02-18: Library Carpentry. KTH Biblioteket.
 

Aktiviteter 2019:
2019-12-09: Glögg & öppet styrelsemöte.
2019-11-19: Mittag-Leffler institutet (matematik). Danderyd. 
2019-06-16: SFIS Vårkonferens. Forskningsdata - vem släppte in bibliotekarien i arkivet?! KTH Biblioteket.
2019-06-13: SFIS (nationella föreningens årsmöte), KTH Biblioteket.
2019-04-04: Hur jobbar ett av Sveriges största universitetsbibliotek med att utveckla informationsstrukturer och arbetssätt? Stockholms universitetsbibliotek.
2019-03-13: ÅRSMÖTE hos Rise, Research Institues of Sweden, Kista.

STORT TACK till personalen på RISE, Kista för gästfrihet och ett informativt program i anknytning till ÅRSMÖTET 2019!

SFIS Stockholm bjöd in till årsmöte med en kväll på RISE - Research Institutes of Sweden. RISE är en relativt ny sammanslagning av de tekniska industriforskningsinstituten i Sverige (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Innventia, Swedish ICT och Swerea) och har omkring 2700 medarbetare spridda över hela Sverige. Mer om RISE: https://www.ri.se/sv

Programmet:

  • Eva Lundgren och Susanne K Hansson informationsspecialister på RISE Informationscenter presenterar hur de jobbar med att serva och utveckla hela den geografiskt spridda koncernens behov av informationssökning, bibliometri, publiceringsstöd, open data mm.
  • Olof Görnerup, informations- och kommunikationsteknikforskare på RISE, berättar om hur AI kan användas för att hitta och förstå information i stora datamängder.
  • Årsmöte för SFIS Stockholm, enligt stadgarna.