Back to top

Mellansverige

SFIS Mellan har medlemmar i ett vidsträckt rekryteringsområde från Borlänge till Växjö. Programverksamheten äger rum i Norrköping och Linköping med några undantag.

Ett tema i programverksamheten är att följa med i kunskapsutvecklingen på olika IT-områden (till exempel webb- och internetbaserade verktyg och söktjänster eller elektronisk tidskrifts- och dokumenthantering inom och mellan organisationer) eftersom de har stor betydelse för våra medlemmar. Vi arrangerar Teknikdagen på hösten. 

Vi vill gärna ha dina idéer och tips på vad just du vill ha för verksamhet för att kunna utvecklas på din arbetsplats och i din profession. Kontakta gärna någon i styrelsen.

Webbredaktör: catrin.petersson @ liu.se