Back to top

Lokalavdelningar

Mycket av föreningens verksamhet sker i lokalavdelningarna. Här ordnas seminarier, föreläsningar, studiebesök och resor.

Genom att delta i lokalavdelningarnas aktiviteter får du, förutom kompetensutveckling, tillgång till ett nätverk av personer som arbetar professionellt med informationshantering och informationsförsörjning. Där kan du bidra med dina egna erfarenheter och få ta del av andras. Som student kanske du där träffar din blivande arbetsgivare!

Våra olika lokalföreningar hittar du i vänsterkolumnen.