Svensk förening för informationsspecialister

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är föreningen för dig som arbetar professionellt med informationshantering, omvärldsbevakning och kunskapsdelning. Våra medlemmar är bland annat bibliotekarier, informationsarkitekter och omvärldsanalytiker. Läs mer om SFIS och medlemsskap i föreningen

Aktuellt i föreningen

SFIS har alltid hållit på att nätverka. Det började för länge sedan som IRIS, industrins referensgrupp för informationsfrågor. Iris bestod av bibliotekschefer på företagsbibliotek och medlem blev man genom inval.